90cm

 Máy hút mùi ABBAKA  AB 98KA 75/90

2.003.000 

 Máy hút mùi Taka TK-HT90E

2.600.000 

Hút mùi D’mestik ROYAL 90

Giá gốc là: 6.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.990.000 ₫.

Hút mùi đảo Lorca TA 6009 90

Giá gốc là: 12.690.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.829.500 ₫.

Hút mùi Faster FS 2288IR

Giá gốc là: 22.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.371.000 ₫.

Hút mùi kính Napoli NA 9188G

2.090.000 

Hút mùi Napoli NA603.9H

6.670.000 

Hút mùi Napoli NA624 9H

5.710.000 

Hút mùi Napoli NA900D

2.970.000 

Hút mùi Spelier SP 108

2.589.000 

Hút mùi tranh Napoli NA1090G

4.490.000 

Máy hút Canzy CZ SL90

2.599.200